theinstitute-hero

THE INSTITUTE

kahane

PATRICIA KAHANE

Founder

Cherishing our core European values – human rights, democracy, social balance and prosperity – should not be tied to party tickets. We all live and die by politics. So we commend those who produce results by opening up new paths in politics.

theinstitute-pic-one

I korthet

Vi är en oberoende grupp individer, som är europeiska medborgare. Tillsammans har vi etablerat ett europeiskt nätverk för att stödja politiker och politiska institutioner som vill.
Läs mer

theinstitute-pic-two

Vårt uppdrag

Vi uppmärksammar och stödjer de politiker i Europa som har modet att bryta ny mark, som är kreativa och når resultat – oberoende av partitillhörighet och institutionell nivå.
Läs mer

theinstitute-pic-three

Teamet

Möt grundarna av Innovation in Politics Institut, experter och medarbetare.
Läs mer

theinstitute-pic-four

Kontor

Med kontor i flera länder, kan vi förse våra samarbetspartners med tjänster på europeisk nivå och lokala nätverk.
Läs mer

theinstitute-pic-five

Våra partners

En snabbt växande grupp av välkända organisationer delar våra mål och samarbetar nu med institutet.
Läs mer

theinstitute-pic-four

kontakt

Så du kan kontakta oss
Läs mer