fair,
transparent
and final

hur det fungerar

Du nominerar projekten. Du väljer vinnarna. Vi tar hand om allt annat.

Det finns två sätt för ett projekt att komma med i Innovation in Politics Awards:


1

Nomineras av medborgare


Alla medborgare kan nominera ett projekt. Om projektet uppfyller de formella kriterierna kommer institutet att kontakta den politiker som är ansvarig för projektet och uppmana hen att anmäla sitt projekt.


2

Förslag från projektägare


En politiker kan föreslå sitt eget projekt genom hemsidan, om det uppfyller de väsentliga kriterierna.


Vad händer sedan?

Efter att ett projekt har blivit inskickat, utvärderas det av Institutet för Innovation in Politics:

  • Uppfyller det alla formella krav?
  • Saknas någon information, exempelvis bilder?
  • Om en projektbeskrivning är på annat språk än engelska kommer det översättas åt juryn.

Efter att tidsfristen för inlämning har gått ut och alla projektbeskrivningar är fullständiga, presenteras de för juryn.


De tio bidragen som fått flest poäng av juryn i varje kategori går till final och presenteras. Av finalisterna kommer den med högst poäng i varje kategori att belönas med en utmärkelse, Innovation in Politics Award, på galan.


Bedömningsskriterier

Juryn kommer bedöma de inkomna projekten i enlighet med fyra kriterier:


1

Innovation


För att komma ifråga för ett pris, måste ett projekt först och främst vara av innovativ karaktär, bryta ny mark och samtidigt möta en utmaning i sitt område (kommun, region, land).


Innovationen behöver inte vara en "världsnyhet". Det som räknas är att metoden är ny i landet eller regionen där projektet genomfördes, och en anpassning till den lokala kulturen och de lokala behoven.


Om du vill få en bättre känsla för bedömningarna, kan du gå till vårt galleri och läsa om finalisterna och vinnarna från förra året. De är goda exempel på politisk innovation.


2

Deltagande


Kandidaterna (de nominerade projekten) får extrapoäng om de motiverar till deltagande på ett speciellt sätt eller i hög utsträckning, om de sammanför människor från olika delar av samhället eller människor med olika politiska ståndpunkter.


3

Bygger Förtroende


Projekt som bidrar till ett större förtroende för demokratiska processer och institutioner belönas med fler poäng.


4

Hållbarhet


Projekt som bidrar till långsiktigt hållbara förbättringar för alla inblandade, och som ger bra utdelning i relation till den ekonomiska kostnaden premieras.