VI
FÖRTJÄNAR
BÄTTRE

Introduktion

Hjälp till att förbättra politiken i Europa - genom att delta i Innovation in Politics Awards!

Vårt uppdrag är att uppmärksamma och stödja de politiker i Europa som har modet att bryta ny mark, är kreativa och når resultat – oavsett partitillhörighet och regional nivå. The Innovation in Politics Awards tar deras innovativa arbete ut i rampljuset, visar upp det som ett exempel och en förebild för andra.

Kategorier och kriterier

The Innovation in Politics Awards är uppdelade i åtta kategorier: Livskvalitet, Välstånd, Arbete, Ekologi, Civilisation, Demokrati, Mänskliga rättigheter och Samhällsgemenskap.


Förutom kärnkriteriet innovation, behöver de nominerade projekten uppfylla tre kriterier: deltagande, förtroendeskapande och hållbarhet.


Hur du kan engagera dig

Du är välkommen att delta i vårt arbete. Vi erbjuder flera former av deltagande: nominera innovativa politiska projekt som du känner till, bli en av 1 000 jurymedlemmar, lämna in ditt egna projekt, hjälpa oss att sprida ordet, stötta initiativet som givare eller sponsor.