NÄR DU VILL HÅLLA
KUNSKAPEN
INTERN

Rådgivning kring politisk innovation

Behöver du hjälp med ditt uppdrag kan vi tillhandahålla djupgående kunskap från initiativtagare för best practice-projekt från hela Europa.

Innovation in Politics Rådgivning kombinerar vår egen omfattande expertis med lärdomar från andra länder, regioner eller kommuner.

Vi hjälper dig att utveckla ditt uppdrag i nära dialog med ditt team, med kunskaper om politik, strategier och kommunikation samt med trovärdighet och långsiktiga framgångar.

För mer information, vänligen kontakta:


Ronny Zuckermann, Founder and Senior Strategist: service@innovationinpolitics.eu