OKAŻE
SIĘ W
PRAKTYCE

Prezentacja

Niezależnie od tego, czy chcesz przyciągnąć regionalne inwestycje biznesowe, poprawić szanse dla dzieci czy zwiększyć uczestnictwo obywateli: identyfikujemy najlepsze praktyki w działaniach politycznych i podejściu taktycznym w Europie.

Udowodnienie swojej koncepcji - poprzez prezentację najlepszej praktyki

Decydowanie o właściwym podejściu dla osiągnięcia określonego celu politycznego staje się coraz bardziej złożone. Dziś każda inicjatywa polityczna potrzebuje dowodu na słuszność koncepcji - i ograniczenia ryzyka.


Przekonanie przyjaciela, odpieranie wroga

Łatwiej jest zrealizować coś, co już raz się udało, niż tylko plan. Wielu polityków w Europie najprawdopodobniej borykało się z tym samym zadaniem, co Ty. Niektórzy z nich zdążyli już wdrożyć w praktyce elementy Twojego podejścia w swoich krajach, regionach lub gminach. Dzięki naszej ogólnoeuropejskiej sieci biur wyszukujemy i dokumentujemy te projekty. Wszystko po to, by rozsądne, sprawdzone najlepsze praktyki z szerokiego spektrum politycznego mogły wspierać Twoją sprawę.


Nasze zasoby są przygotowane na Twoje potrzeby

Dzięki corocznym konkursom Nagrody dla Innowacji w Polityce wyróżniamy najbardziej przełomowe inicjatywy polityczne we wszystkich ważnych obszarach polityki w całej Europie. Ten zbiór najlepszych praktyk jest naszym głównym zasobem. Ponadto podejmujemy specjalne zadania zwiadowcze dla naszych partnerów.

Na przykład: Ministerstwo Pracy w Austrii, dla którego wyszukaliśmy najbardziej udane projekty tworzenia miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat (patrz dokumentacja)


Aby uzyskać więcej informacji lub wysłać szczegółowe zapytanie, prosimy o kontakt:


Ronny Zuckermann, Founder and Senior Strategist: service@innovationinpolitics.eu