Submit a Project
Zgłoś swój własny projekt

W celu zgłoszenia projektu do Nagród dla Innowacji w Polityce należy wypełnić poniższy formularz.

Istotne informacje. Prosimy o uważne przeczytanie.

1
Poszukujemy innowacyjnych projektów z dziedziny polityki, a nie spektakularnych odkryć. Projekt powinien przełamywać schematy w otoczeniu, w którym jest prowadzony – nawet, jeśli gdzie indziej mógłby być uznany za niewyróżniający się.
2
Wszyscy europejscy politycy, wybrani lub powołani, którzy piastowali swój urząd w czasie, gdy rozpoczynał się przedłożony do nagrody projekt, są uprawnieni do jego zgłoszenia. Zdajemy sobie sprawę, że działania polityczne w Europie przyjmują różnorodne formy - zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia nawet jeśli macie Państwo wątpliwości, czy projekt pasuje do definicji konkursu!
3
Język: Projekt może zostać zgłoszony w dowolnym oficjalnym języku dowolnego kraju członkowskiego Rady Europy. Zastrzegamy jednak, że jeśli projekt zostanie opisany w języku innym niż język angielski, zostanie przez nas przetłumaczony na język angielski po to, by umożliwić 1000 europejskim jurorom jego ocenę. Prosimy o nadsyłanie projektów w języku angielskim, o ile mają Państwo taką możliwość, gdyż bardzo ułatwi nam to pracę.
4
Zgłoszenie projektu jest bezpłatne. Finaliści nie ponoszą też opłat za udział w uroczystej gali. Będą jednak musieli pokryć koszty podróży i pobytu.
5
Termin: Ostateczny termin zgłaszania projektów mija 15 lipca 2019r.

dane osobowe

Informacje związane z właścicielem projektu

Imię i nazwisko polityka odpowiedzialnego za projekt (“autor projektu'”)

(Właścicielem projektu może być osoba lub organizacja polityczna.)

Dane kontaktowe

*Kraj zamieszkania

informacje o projekcie

Informacje związane z projektem

Nazwa projektu

*Krótki opis

Max. 200 słów

Kategoria

w której kategorii Nagród dla Innowacji w Polityce chciałbyś zgłosić swój projekt? Każdy projekt powinien być przydzielony do jednej z kategorii, maksymalnie do dwóch. Zaznacz swój wybór poniżej.

*Innowacja

Max. 100 słów (max. 40 % punktów przyznanych przez jury)

*Udział

Max. 100 słów (max. 20% punktów przyznanych przez jury)

*Budowanie zaufania

Max. 100 słów (max. 20% punktów przyznanych przez jury)

*Zrównoważony rozwój

Max. 100 słów (max. 20% punktów przyznanych przez jury)

*Kryteria formalne

Każdy projekt musi spełniać wszystkie z poniższych kryteriów . Prosimy o potwierdzenie krzyżykiem.

DODATKOWE MATERIAŁY MOGĄ BYĆ DODANE TUTAJ

Twój projekt zostanie oceniony przez 1.000 jurorów z całej Europy. Dlatego wszystkie materiały tekstowe i dźwiękowe powinny być w języku angielskim (lub mieć angielskie napisy wideo). Można przesyłać logo, grafiki itp. z tekstem w innych językach. Twoje materiały zostaną przedstawione jury w każdym przypadku, jednakże jurorzy mogą nie zrozumieć, tego co nie jest dostępne w języku angielskim.
Dopuszczalny całkowity rozmiar plików: 100 MB
    Max. pięć zdjęć: infografiki, grafiki, zdjęcia, loga itp. (Jpeg, jpg, bmp, gif, png)
  • Jeden film (maksymalnie dwie minuty) (avi, mkv, mp4 - można dodać link poniżej)
  • Jeden plik audio (maksymalnie dziesięć minut) (mp3, wav)
  • Jeden link do strony internetowej (w miarę możliwości wersja angielska, bez wymaganej rejestracji)
  • Max. 2 artykuły (pdf)

Dołącz pliki

    Pamiętaj, zdjecie projektu zrobione np. przez dziennikarza lub uczestnika wydarzenia nie daję Ci automatycznie prawa do używania tego zdjęcia. W takim przypadku upewnij się czy masz pisemną zgodę autora na wykorzystanie zdjęcia do zgłoszenia do nagrody.


    To submit your own project, please visit the desktop version of this page