SPRAWIEDLIWY,
PRZEJRZYSTY
I OSTATECZNY

Jak to działa

Wy zgłaszacie projekty. Wy wybieracie zwycięzców. My zadbamy o całą resztę

Projekt może wejść do konkursu Nagrody dla Innowacji w Polityce na dwa sposoby:


1

Nominacja Obywatelska


Każdy obywatel może nominować projekt. Jeśli projekt spełnia kryteria formalne Instytut Innowacji w Polityce skontaktuje się z odpowiedzialnym politykiem i zachęci go do zgłoszenia projektu do nagrody.


2

Zgłoszenie Właściciela Projektu


Polityk może zgłosić swój własny projekt za pośrednictwem strony konkursowej, jeśli spełnia on istotne kryteria


Co dalej?

Po przedłożeniu projektu Instytut Innowacji w Polityce dokonuje jego oceny:

  • Czy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne?
  • Czy w zgłoszeniu nie brakuje informacji, np. zdjęcia?
  • Jeśli projekt jest w języku innym niż angielski, jest tłumaczony dla jury.

Po upływie terminu składania wniosków i po sfinalizowaniu wszystkich projektów zostaną one przedstawione obywatelskiemu. jury.


Dziesięć projektów w każdej kategorii z najwyższą punktacją wejdzie do finału w połowie października 2018 r. Wśród finalistów, najwyżej oceniony projekt w każdej z ośmiu kategorii otrzyma nagrodę "Innowacja w Polityce" podczas Gali.


Kryteria Oceny

Jury oceni wszystkie zgłoszone projekty według następujących czterech kryteriów:


1

Innowacja


By zostać dopuszczonym do konkursu projekt musi przede wszystkim prezentować innowacyjny charakter, przełamywać schematy, stawiając jednocześnie czoła wyzwaniom w sferze, w której jest realizowany (mieście, regionie, kraju).


Innowacja nie musi należeć do „pierwszych na świecie”. Liczy się nowe podejście w kraju lub regionie, w którym projekt był realizowany i mądra adaptacja do lokalnej kultury czy potrzeb.


Jeśli chcesz lepiej zrozumieć sposób podejmowania decyzji przez sędziów, po prostu zajrzyj do naszej Galerii. Można tam znaleźć finalistów z ubiegłego roku i wszystkie zwycięskie projekty. Projekty te zostały uznane za innowacyjne działania polityczne.


2

Uczestnictwo


Projekty zdobywają dodatkowe punkty, jeśli motywują obywateli do angażowania się w znaczący lub szczególny sposób, jeśli łączą ludzi z różnych części społeczeństwa lub o odmiennych poglądach politycznych.


3

Budowanie Zaufania


Projekty zdobywają dodatkowe punkty, jeśli wzmocnią zaufanie do demokratycznych procesów i instytucji.


4

Zrównoważony Rozwój


Projekty zdobędą dodatkowe punkty, jeśli przyczynią się do trwałej poprawy życia wszystkich osób objętych projektem i wytworzą wysoki zwrot z inwestycji.