1,000
EUROPEJCZYKÓW

Jury

My, mieszkańcy Europy, decydujemy na czym polega innowacyjna polityka.

Jury złożone z 1000 Europejczyków

Wszyscy obywatele Europy mogą zgłaszać swoją kandydaturę do członkostwa w jury. 1,000 osób – reprezentantów populacji europejskiej pod względem narodowości, płci i wieku - zostanie losowo wybranych spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

Zostań jurorem i stań się częścią grupy obywateli oddanych idei poprawy działań politycznych w Europie!

Jurorzy nie otrzymują wynagrodzenia, ale wszyscy wezmą udział w losowaniu, w wyniku którego, dziesięciu jurorów otrzyma zaproszenie na uroczystą galę (data i miejsce zostaną ogłoszone). Dla tych dziesięciu osób, koszty uczestnictwa w gali, jak również koszty podróży i pobytu zostaną pokryte przez organizatorów.

Punktacja

Jury ocenia projekty przy użyciu bezpiecznej platformy internetowej do głosowania. Punkty są przyznawane na podstawie kryteriów konkursowych. Do finału przejdą te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, a osoby za nie odpowiedzialne, zostaną zaproszone na uroczystą galę wręczenia nagród.