Submit a Project
Подайте свой проект

За да регистрирате политически проект за наградите „Иновации в политиката“, моля, попълнете този формуляр за участие.

Важна информация – моля, прочетете внимателно:

1
Ние търсим иновативни политически проекти, не нови открития. Един проект трябва да бъде новаторски в своята среда – независимо от това дали би бил счетен за обикновен другаде.
2
Всички политици в Европа, избрани или назначени, които са активни към момента на реализиране на проекта, имат право да участват. Ние сме наясно, че политическата дейност в Европа има различни форми – ако не сте сигурни дали това определение се отнася за Вас – моля, подайте вашия проект въпреки това!
3
Език: можете да подадете описанието на проекта на всеки един от официалните езици на някоя от страните членки на Съвета на Европа. Въпреки това, всички описания на проекти, които не са получени на английски език, ще бъдат преведени на английски от нас, така че журито от 1000 европейски граждани да могат да го оценят. Ако имате възможност да подадете вашия текст на английски език, това би ни улеснило.
4
Подаването на проект е безплатно. Всички финалисти за наградите могат да участват също в гала събитието във Виена на 6 декември 2017 г. безплатно. От финалистите се очаква да покрият разходите си за път и настаняване.
5
Краен срок: крайният срок за подаване на проект е 31 август 2019 г.

лична информация

Information relating to the owner of the project

*Име на политика, отговорен за проекта („собственик на проекта“)

(Това може да бъде физическо лице или политически орган.)

*Данни за контакт

*Държава на пребиваване

Project Information

Information relating to the project

*Име на проекта

*Кратко описание

максимум 200 думи

Категории

В коя категория на наградите „Иновации в политиката“ бихте искали да регистрирате Вашия проект? Всеки проект трябва да бъде разпределен за поне една категория и максимум за две. За подробно описание на всички категории, моля, вижте приложението. Моля, отбележете вашия избор.

*Иновативност

максимум 100 думи (максимум 40 % от резултата на журито)

*Участие

максимум 100 думи (максимум 20 % от резултата на журито)

*Изграждане на доверие

максимум 100 думи (максимум 20 % от резултата на журито)

*Устойчивост

максимум 100 думи (максимум 20 % от резултата на журито)

*Формални критерии

Всеки проект трябва да отговаря на всеки от тези критерии.

Допълнителна информация може да бъде добавена тук

Проектът ви ще бъде оценен от 1000 журита от цяла Европа. Следователно, всички текстови и звуково базирани материали трябва да са на английски (или да имат английски субтитри). Лога, визуални материали и т.н. с текст на други езици може да бъдат качени. Материалите ви ще бъдат презентирани при всички случай, обаче материали, които не са на английски може да не бъдат разбрани от журито и оценени само на база визия.
  • Максимална обща големина на прикачени файлове - 100МБ
  • Максимално 5 снимки или графики (позволени формати: jpeg, jpg, bmp, gif, png)
  • Едно видео (максимално две минути) (позволени формати: avi, mkv, mp4 - може да прикачите линк долу)
  • Един аудио файл (максимално десет минути) (позволени формати: mp3, wav)
  • Един линк към сайт (сайтът да е на английски и да не изисква регистрация)
  • Максимално 2 статии (позволени формати: pdf)

Качете файловете

    Remember, a photograph of your project taken by e.g. a journalist or participant, does not automatically give you the right to distribute and use this picture. In such a case, please make sure you have the written permission of the originator for using the picture in the awards. Make sure to include the credit, too.


    To submit your own project, please visit the desktop version of this page