Nominate a Project
Номинирайте проект

Тези награди се връчват от европейските граждани. Затова разчитаме на Вашия принос да ни помогнете да открием колкото можем повече примерни проекти..

С Вашата номинация насочвате вниманието ни към даден проект. Всеки може да направи това. След получаване на номинация, ние се свързваме с политика, отговорен за този проект, и го/я каним официално да го регистрира за състезанието за наградите.
You can - and should - nominate a project you know of in a member country of the council of Europe. We invite you to nominate it and will be grateful for your contribution!

Моля, имайте предвид:

1

Ние търсим иновативни политически проекти, не нови открития. Един проект трябва да бъде новаторски в своята среда - независимо от това дали би бил счетен за обикновен другаде.

2

Крайният срок за номиниране на проект е 15 юли 2019 г.

3

И, разбира се, номинирането на проект е безплатно.

Номинирайте проект сега!

*Име на проект

*Кратко описание на проекта

максимум 200 думи

Линк към сайта на проекта или статия във вестник

Името и данните за контакт на политика, отговорен за проекта (ако са Ви известни)

(Това може да бъде физическо лице или политически орган.)

Данните за контакт на политика

*Вашето пълно име

*Държава на проекта

Категория

моля, изберете категория от наградите „Иновации в политиката“, в която бихте искали да номинирате проект:

Ще получите имейл за потвърждение, че сме получили Вашата номинация. След това ние ще поканим политика, отговорен за проекта, да го регистрира.