1000
ЕВРОПЕЙЦИ

Журито

Ние, хората, решаваме какво е иновативна политика.

Жури от 1000 европейци

Всички Европейски граждани аре поканени да кандидатстват за членство в журито. 1,000 гражданина – представители на Европейското население по отношение на националност, пол и възраст – ще бъдат избрани на случаен принцип от всички получени заявления.

Стани член на журито и стани част от група граждани посветени на подобряване на политиката в Европа!

Не се плаща на членовете на журито, но всички ще вземат участие в томбола. Десет члена на журито ще бъдат поканени на Гала церемонията по награждаването (датата и мястото ще бъдат допълнително обявени) като наши гости, включително ще се поемат пътните разходи и настаняването.

Точкуване

Журито оценява всички проекти онлайн, използвайки сигурна интернет платформа за гласуване. Точките се присъждат на базата на критериите за Награди. Финалистите ще бъдат проектите с най-висок резултат и притежателите на проектите ще бъдата поканени на Церемонията по награждаването.